Polityka prywatności

Przedstawiona na tej stronie polityka prywatności wyjaśnia na jakich zasadach gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest osoba fizyczna z miejscem zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polski tj. Mirosław Ciężadło, (zwaną dalej fortboard.eu) operator strony internetowej dostępnej pod adresem www.fortboard.eu

W jaki sposób otrzymujemy Twoje dane?
Otrzymujemy je od Ciebie przy składaniu zamówienia lub zapytań drogą mailową oraz zapisując się do naszego newslettera.

W jakim celu są przetwarzane Twoje dane osobowe przez fortboard.eu?
Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą m.in. do:
-Realizacji zamówienia złożonego drogą e-mailową,
-Obsługi reklamacji,
-Obsługi zapytań,
-Kontaktowanie się za Twoją zgodą przez e-mail oraz telefon jak i przez social media,
-Organizacja konkursów, oraz innych akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
-Przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz aby zapewnić rozliczenie.

Czy niezbędnym jest podanie nam swoich danych osobowych?
Aby móc wysłać nam zapytanie albo subskrybować newsletter niezbędnym jest podanie:
-Adresu e-mail
W przypadku złożenia zamówienia należy nam podać:
-Adres e-mail, telefon, adres dostawy
Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzania danych?
Masz prawo do dostępu, korekty oraz usunięcia Twoich danych osobowych, możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania, masz też prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Kiedy możesz skorzystać z praw w zakresie przetwarzania swoich danych?
Kiedy w odniesieniu do żądania usunięcia danych Twoje dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez fortboard.eu.
Kiedy w odniesieniu do żądania poprawienia danych Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne.
Kiedy cofniesz uprzednio wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Kiedy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym z nami w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną czyli firmom hostingowym, podmiotom wspierającym promocję, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych. Twoje dane udostępniamy również podmiotom trzecim współpracującym z fortboard.eu przy realizacji zamówienia jak i podmiotom realizującym dostawy. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przechowywane na czas realizacji Twojego zamówienia jak i po jego zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z realizacją zamówienia, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W przypadku trwania konkursów, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania jak i przez okres wręczania nagród.

Jak możesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Napisz w tym celu do nas na adres: info@fortboard.eu