Znaczenie symboli na desce do krojenia

Wygrawerowane ozdobne półokręgi podkreślają estetyczny wygląd deski i usprawniają pracę w kuchni na desce do krojenia.

Ustawienie CLASSIC zablokowane

Pierścień i krążek są sztywną konstrukcją - kołek styka się z blokadą pierścienia

Położenie początkowe z którego przechodzimy do ustawień deski

Ustawienie niezablokowane - pierścień i krążek są ruchomą konstrukcją

Ustawienie Mix lub Fort zablokowane

Pierścień i krążek są sztywną konstrukcją - kołek styka się z blokadą pierścienia

Ustawienie Fish

Punkt wyjściowy z którego przechodzimy do demontażu lub montażu deski